Les zones verdes comunitàries necessiten d’un manteniment continuat per a que llueixin boniques, tant a l’hivern com a l’estiu.

Per elles passen desenes de veïns cada dia que volen disfrutar de les zones comuns amb comoditat, sense tenir sorpreses ni imprevistos. Per aquest motiu, les tasques de neteja, rec i correcció són molt importants en aquest tipus de jardí.

  • Instal·lació de sistemes de reg automàtic
  • Manteniment de gespa i piscina
  • Poda d’arbusts i enrredaderes
  • Tala i poda d’arbres de qualsevol tamany
  • Neteja i desbrossament de parcel·les
  • Fertilització
  • Tractament fitosanitaris
  • Instal·lació de gespa artificial
  • Instal·lació i manteniment de fonts i estancs
  • Col·locació de pèrgoles, tanques i plataformes de fusta