JARDINERIA MARVE

Jardineria Marve és una empresa de jardineria amb més de 10 anys d’experiència en el disseny i manteniment de jardins, tant per a particulars com per a comunitats de veïns i empreses

 • Conservació de piscines
 • Construcció i manteniment de jardineria
 • Tala i poda d’arbres de qualsevol tamany
 • Instal·lació de tot tipus de reg automàtic (aspersió, goteig, difusió…)
 • Construcció i manteniment de parcs i zones verdes (públiques, privades o comunitàries)
 • Fonts i estancs
 • Col·locació de pèrgoles, valles i plataformes de fusta
 • Barbacoes d’obra
 • Poda o formació d’arbusts, tanques d’arbusts i enrredaderes
 • Neteja i desbroçament de parcel·les
 • Moviment de terres i fertilització

¿PER QUÈ JARDINERIA MARVE?

Cuidem el teu jardí com si fos el nostre. Aquesta es la nostra màxima. A Jardineria Marve no només trobaràs jardiners. Al darrere hi ha un equip de profesionals completament entregat a cada un dels seus projectes.

Un gran equip de profesionals es posarà a la teva disposició per valorar les possibilitats del terreny i elaborarà un projecte a la mida de la teva imaginació i la teva butxaca.